Tokenizacja Uranu!

kryptowaluty-wiadomości-news

Proces tokenizacji kluczowych surowców rusza pełną parą, ponieważ firma doradcza Sanmiguel
Capital Investment, wspomagająca tokenizację rzeczywistych aktywów, ogłosiła wprowadzenie
Uranium3o8 ($U), pierwszego tokena zabezpieczonego fizycznie uranem.

Strategiczna współpraca w tokenizacji Uranu

Sanmiguel Capital Investment nawiązała współpracę z Madison Metals Inc. w celu wprowadzenia $U,
który jest zabezpieczony fizycznie jednym funtem uranu na token poprzez umowę sprzedaży
terminowej między tymi dwiema firmami.

„Uranium3o8 to początek nowego rozdziału dla uranu i dla naszej firmy” – powiedział Duane
Parnham, CEO Madison Metals. „Tokenizacja to kolejny wielki postęp w branży górniczej, i z radością
uczestniczymy w tym procesie”.

Pionierskie rozwiązanie

$U to pierwszy cyfrowy token umożliwiający zakup uranu, a celem tej współpracy jest „zaspokojenie
rosnącego zapotrzebowania, upraszczając dostęp do ruchów cen uranu dla osób prywatnych oraz
zapewniając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej przejrzyste ceny i możliwość śledzenia od
kopalni do elektrowni”
– jak głosi komunikat prasowy.

W obliczu globalnego skrętu w kierunku źródeł energii odnawialnej, energia jądrowa wyłoniła się jako
wiodące rozwiązanie, oferujące niezawodną i stałą produkcję energii w porównaniu z nieregularną
wydajnością energii słonecznej i wiatrowej.

kantor-btc

Tokenizacja Uranu uzasadniona ekonomicznie

Obecnie na świecie budowanych jest 60 reaktorów jądrowych, a wiele krajów, w tym Szwajcaria,
Hiszpania i Japonia, pracuje nad zwiększeniem mocy obecnie działających reaktorów, podczas gdy
parlament Wielkiej Brytanii wezwał urzędników do potrójnego zwiększenia mocy jądrowej do 2050
roku.

Sugeruje to, że zapotrzebowanie na uran będzie rosło w przyszłych latach, a $U ma pomóc w większej
efektywności globalnego rynku uranu. Zespół Uranium3o8 ma na celu stworzenie „przejrzystego,
całodobowego rynku spotowego dla tego surowca – w procesie tworzenia nowego płynnego aktywu,
w które mogą inwestować osoby prywatne i instytucje z całego świata”
– jak napisano w komunikacie.

Przeczytaj również: Binance wspiera ofiary w Maroko

Do tej pory zakup uranu wymagał od przedsiębiorstw użyteczności publicznej negocjowania cen w
trybie pozagiełdowym i pokonywania wielu przeszkód logistycznych oraz pośredników, co zwiększało
koszty i poziom niepewności w procesie. „Tak naprawdę nie istnieje na to rzeczywisty rynek
spotowy”
– jak napisano w komunikacie.

„Naszym celem jest demokratyzacja posiadania tego ważnego zasobu” – powiedział Ryan Gorman,
szef strategii w Uranium3o8. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej poszukują łatwiejszych

sposobów pozyskiwania uranu, a osoby zaczynają traktować go jako wschodzący rodzaj aktywów,
który warto uwzględnić w swoich portfelach; i umożliwić firmom górniczym lepsze finansowanie
operacji związanych z wydobyciem.

Zasady i ograniczenia

Aby odebrać fizycznie uran, posiadacze tokenów muszą spełnić surowe wymogi regulacyjne oraz
muszą posiadać co najmniej 20 000 tokenów $U (reprezentujących 20 000 funtów uranu) i
potwierdzić Madison Metals, że są uprawnieni zgodnie z lokalnymi prawami i przepisami do jego
odbioru.
Po zakończeniu dostawy tokeny związane z dostarczonym uranem są spalane. Zespół Uranium3o8
odpowiada jedynie za emisję i zarządzanie tokenem.
Uran, który zabezpiecza $U, pochodzi z zasobów Madison w Namibii, a początkowo zadeklarowano
20 milionów funtów dla tego projektu.
Token nie będzie dostępny dla inwestorów w USA przy starcie.

„Token $U nie jest zarejestrowany zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, amerykańskimi przepisami dotyczącymi instrumentów pochodnych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i instrumentów pochodnych żadnej innej jurysdykcji” – jak napisano w komunikacie.

„Token $U nie jest dostępny dla osób z USA, podmiotów z amerykańskimi spółkami dominującymi,
podmiotów z amerykańskimi spółkami zależnymi ani osób z innych jurysdykcji, gdzie jest to
zabronione”.

Udostępnij
Spis treści

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz bezpiecznie w kantorach To The Moon

Przejdź do kontaktu →
Zobacz także